fakuen
fakuen

درباره ما

شرکت حمل و نقل بین المللی نصرت لجستیک

شركت حمل و نقل بين المللي نصرت لجستيک شماره ثبت 144777 در سال 1377 تاسيس و فعاليت خود را بصورت گسترده با توکل به خداوند منان در کشورهای جمهوری اسلامی ايران ، ترکيه ، عراق و جمهوری آذربايجان آغاز نمود. اين شركت با بهره گيري از پرسنل و كادر مجرب خود كه سالها در مشاغل كليدي حمل و نقل اشتغال بكار داشته اند و با در اختيار داشتن تعدادی قابل توجه کاميون کانتينر بر ، تانکر سوخت ، چادري و کفی متناسب با استانداردهاي جهانی ، سرويس هاي مناسب و مرتب كاميوني ، ريلي و دريايی با پيشرفته ترين متدهاي حمل و نقل بين المللي و از همه مهمتر ارائه نرخهاي مناسب بصورت كريري و فورواردي عملاا در رديف شرکت هاي موفق حمل و نقل بين المللي قرار گرفته است.
رسالت سازمانی ما ارتقاء سرعت و كيفيت در اجراي خدمات است . بنابراين اين شرکت با استفاده از فرآيند بهينه سازی ساختار هاي فني مالی و اداری متعهـد به افزايـش مـداوم بهـره وری در کـيفيت خدمات ارائه شده بوده و تلاش کرده است که قدرت رقابتی شركت را با استـفاده از سرلوحه قرار دادن منشور اخـلاقی و رعايت آئين رفتار حرفه ای درحال افزايش باشد . کارکنان شركت بر اين اعـتـقادند که صـداقت ، تواضـع ، رعايت ادب ، احترام و تکريم توأم با رفتاری صميمانه ودوستانه و مسئـوليت پذيری، وقت شناسی و حفاظت اسرار و اطلاعات محرمانه وتعهد در ارائه خدمات مطلوب وبهينه ، پشتوانه محکـم اعتـماد مـشـتـريـان به شركت بوده . و لـذا به دليل اهداف متعالی مادی و معنوی که داشته تلاش و کوشش خود را در آراستن به اين صفات را از واجبات می شمارد .

چشم انداز

نصرت لجستیک به دنبال ارائه دهنده برتر و سودآور خدمات جهانی زنجیره تامین برای کمک به تجارت و تجارت پایدار در بازارها و مناطق مهم است. ما با سرمایه گذاری روی مردم ، امکانات و فناوری خود این مهم را به دست خواهیم آورد. ما همچنان به ایجاد و پرورش فرهنگ ترویج چالش ، پرس و جو و تمرکز مداوم بر مشتری ادامه خواهیم داد.

ماموریت

ماموریت ما طراحی ، ساخت و اجرای محصولات و خدمات نوآورانه ، سودآور و پایدار است که به مشتریان ما در تأمین خواسته های مصرف کننده و صنعتی در سطح جهانی و صرف نظر از کانالهای تحقق کمک می کند.

توانایی ها

ما به طور خستگی ناپذیر عیب یابی می کنیم تا نقاط خفگی را از بین ببریم ، از تخلیه سهام جلوگیری کنیم ، تعدیل نیروهای بی مورد را ساده کنیم و تأخیرها را به گذشته تبدیل کنیم.

منابع انسانی

شرکت حمل و نقل بين المللی نصرت لجستيک موفقيت خود را مديون نحوه مديريت و عملکرد کارمندان و پرسنل و تمام اشخاصی که در اين شرکت کار می کنند ، می داند تمام اشخاص مشغول به کار در شرکت ، نقش کليدی درموفقيت اين شرکت ايفا کرده اند . در همين راستا اين شرکت گامهايی بلند از طريق ايجاد همکاری و همدستی با اعضاء و بهره گيری از استعدادهای مختلف و با رويکردها و رفتارهای مناسب موجبات موفقيت های کاری بالائی را درشرکت فراهم آورده است . مديريت اين شرکت ، محيطی بسيار خوشايند و دل پسند را برای اعضا و کارمندان خودا ايجاد کرده و نيروهای انسانی شاغل در آن احساس مسئوليت عميقی در انجام وظايف خود به بهترين نحوه ممکن برای جلب رضايت مشتريان دارند . ما برای حقوق و شخصيت کارمندان و پرسنل خود احترام قائل هستيم . تلاش ما تبديل شدن به يک شرکت حمل و نقل برجسته می باشد که با استخدام استعدادها و نيروهای انسانی ماهر و با تجربه سعی در ايجاد يک محيط کاری سازنده و فعال دارد . در همين راستا ، از نظرات و پيشنهادهای اعضا و کارمندان و مديران خود به منظور بهبود عملکرد شرکت ، استفاده کرده و بهره می گيريم . عموماا مديريت شرکت محيطی ايمن و دلپذير برای اعضای خود به منظور تقويت اميد آنها به آينده به وجود آورده است . علاوه بر شرکت حمل و نقل بين المللی نصرت لجستيک گامهای موثری در تکريم اشخاص برداشته است . ما به رعايت اصول اساسی و معيارهای مهم در حفظ محيط زيست در انجام فعاليتهای حمل و نقل بين المللی خود توجه خاص داريم . تقويت اميد مشتريان نسبت به فعاليت هايشان و پرهيز از صدمه مالی به آنها و با درک کامل نيازهای صاحبان کالا ، موفقيت مشتريانمان را به بهترين نحو تضمين می نماييم . بر اساس هماهنگی صورت گرفته در اين زمينه ما تحقيقات قابل توجهی برای مشتريان خود به نحوی که آنها از فعاليت های ما سود ببرند ، پيش بينی نموده ايم . در پايان ما از طرف های محترم قرارداد و پيمانکاران بامشتريان خود تقاضا می کنيم که به معيارهای بنيادی درچارجوب قوانين و مقررات توجه داشته باشند .
شرکت حمل و نقل بين المللی نصرت لجستيک برای مشتريان محترم در راستای ارتقاء و شکوفايی اقتصادی ارائه دهنده سرويس های ذيل می باشد

• خدمات زمينی
• خدمات دريايی
• خدمات گمرکی
• خدمات حمل محمولات ترافيکی و سنگين
• خدمات ريلی